Vi hjälper dig att digitalisera dina gamla minnen och gör om dem till CD/DVD/USB/Hårddisk så att du kan se dem igen!

Tips från oss på digitaliseraband.se
Vi har jobbat många år med att överföra band. Vi ser att te.x. VHS-band blir sämre och sämre för varje år så vänta inte för länge med att överföra dessa till DVD eller USB för att bevara dina minnen.